Zalmzwam

De zalmzwam (Rhodotus palmatus) is een schimmel behorend tot de familie Physalacriaceae. Hij leeft saprotroof en veroorzaakt witrot, op dode, staande en liggende stammen van iepen (Ulmus), maar ook op andere zachte loofhoutsoorten. Vruchtlichamen groeien afzonderlijk of in groepen van 2-3 samen. In de gematigde zone van Europa verschijnen fruitlichamen voornamelijk van augustus tot november. 
De zalmzwam is een zeldzame verschijning.

Location: Dudzele