Velduil

Rustende velduil in de Uitkerkse polder.

De velduil is een vogel van open terrein en jaagt laag boven de grond, met een voorkeur voor moerassige gebieden en venen. Hij lijkt enigszins op de ransuil, maar heeft veel kortere oorpluimen en een zwavelgele iris. De soort is ook overdag actief. Velduilen zijn zwervers en leggen soms enorme afstanden af. 

Short-eared owl - Velduil