Onderwerpen - Vogels

Vogels

Torenvalk bij mist

Torenvalk (vrouw) bleef mooi zitten, gemaakt tijdens lichte mist te Uitkerke. Kleine valk met lange...

Vogels

Sperwer

Met zijn korte, brede vleugels en zijn lange poten is de sperwer goed toegerust om vogels te vangen...

Vogels

Purperreiger

De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets kleiner...

Vogels

Kwak

Gedrongen middelgrote reiger met onmiskenbaar kleed, adult met grijze borst en vleugels, zwarte...

Vogels

Bosuil

De bosuil is de meestvoorkomende uilensoort in Europa. Hij bewoont allerlei landschappen, variërend...

Vogels

Roodborsttapuit

Roodborsttapuiten vind je op heides, in de duinen, in ruige, open moerasgebieden en in halfopen...

Vogels

Velduil

Deze velduil zat ergens in de middag uit te rusten in een weide dicht langs de baan.De velduil is...

Vogels

Zwartkop

De zwartkop laat zich niet altijd makkelijk zien, maar zijn zang is in het voorjaar des te beter te...

Vogels

Ransuil

Deze ransuil op de foto is een jong of anders genaamd een takkeling die naam krijgen de jonge uilen...

Vogels

Blauwe reiger

Blauwe reigers zijn echte sloot-food specialisten, maar vullen hun menu ook graag aan met mollen...