Onderwerpen - Insecten

Insecten

Veldsprinkhaan

De mannetjes maken geluid door hun achterpoten langs hun vleugels te wrijven, een proces dat...

Insecten

Gaffelwaterjuffer

De gaffelwaterjuffer (Ceriagrion tenellum) is een libellensoort uit de familie van de waterjuffers...

Insecten

Blinde bij

Heeft een gelijkenis met de honingbij met een gestreept achterlijf, maar bij nadere inspectie zijn...

Insecten

Langpootmug

Langpootmuggen zijn insecten met lange fragiele poten. Ze leggen hun eieren in vochtige bodems. De...

Insecten

Bloemvlieg

De bloemvliegen zijn een familie vliegen die behoren tot de tweevleugeligen.  Er bestaan meer dan...

Insecten

Gele snipvlieg

Een relatief gele snavelvlieg met ongevlekte vleugels en een geel pterostigma. De poten zijn...

Insecten

Dambordvlieg

Dambordvliegen zijn een familie vliegen die leven van dode dieren.  We noemen ze ook nog...

Insecten

Grijze zandbij

De grijze zandbij is gemakkelijk herkenbare solitaire bij die algemeen in Vlaanderen voorkomt. Ze...

Insecten

Gele snipvlieg

Een relatief gele snavelvlieg met ongevlekte vleugels en een geel pterostigma. De poten zijn...