Blauwe reiger

Blauwe reigers zijn echte sloot-food specialisten, maar vullen hun menu ook graag aan met mollen, muizen en grote insecten zoals sprinkhanen. Vis is echter vrijwel
altijd het hoofdbestanddeel van hun eten.

Bekijken via Instagram

Location: Dudzele
Gear: Nikon D7500 l 200-500mm f/5.6