Vogels

Steenuil

De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een bekende verschijning in...

Insecten

Grijze zandbij

De grijze zandbij is gemakkelijk herkenbare solitaire bij die algemeen in Vlaanderen voorkomt. Ze...

Landschappen

Noordzee

De zee leeft. Als gevolg van het klimaat, het getij, de zeestromingen en de aanvoer van water door...

Vogels

Grauwe gans

Het is nauwelijks voorstelbaar dat de grauwe gans nog geen veertig jaar geleden een zeer zeldzame...

Vogels

Sperwer

Met zijn korte, brede vleugels en zijn lange poten is de sperwer goed toegerust om vogels te vangen...

Vogels

Purperreiger

De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets kleiner...

Vogels

Bruine kiekendief

Je zou het misschien niet denken als je zijn naam hoort maar de bruine kiekendief is één van...

Vogels

Kuifmees

Kuifmezen zijn nogal territoriale vogels die het gehele jaar in hun broedgebied verblijven. Alleen...

Vogels

Visdiefje

Visdieven zijn koloniegewijs broedende vogels van de kust en visrijke wateren in het binnenland. De...

Mycologie

Berkenzwam

De berkenzwam, ook bekend als Fomes fomentarius, is een paddenstoel die groeit op berkenbomen en...

Vogels

Zwartkop

De zwartkop laat zich niet altijd makkelijk zien, maar zijn zang is in het voorjaar des te beter te...

Mycologie

Heksenboleet

De hoed heeft een doorsnede van 7–11 cm en is gewelfd. Bij droogte wordt het oppervlak van de hoed...

Vogels

Kleine karekiet

De kleine karekiet is een echte moerasbewoner. De markante, krassende, staccato zang is te horen in...

Natuur

Eekhoorn

In de herfst en de winter eten eekhoorns vooral zaden van bomen: hazelnoten, beukennootjes...

Mycologie

Hazenpootje

Het hazenpootje  (Coprinopsis lagopus) is wijd verspreid en algemeen in België en is een...

Mycologie

Rossige melkzwam

De rossige melkzwam is een niet eetbare paddenstoel uit de russulafamilie. De paddenstoel wordt...

Vogels

Steenloper

De steenloper komt voor in het noorden van het hele noordelijk halfrond. Hij foerageert op...

Natuur

Gewone schaalhoren

Een schaalhoren lijkt wat op een piramide of een uitgeklapt parapluutje dat vastzit op een harde...

Vogels

Griel

De griel is zeer goed gecamoufleerd en valt in een open zanderige omgeving bijna niet op. Bij...

Vogels

Kwak

Gedrongen middelgrote reiger met onmiskenbaar kleed, adult met grijze borst en vleugels, zwarte...

Vogels

Koekoek

Het geluid van de koekoek is van ver te horen ze leggen hun eieren in de nesten van zogeheten...

Mycologie

Dennenvoetzwam

Deze schimmel leeft als necrotrofe parasiet aan de voet of op de wortels van levende naaldbomen of...

Natuur

Eekhoorn

Een eekhoorn kan tot 7 jaar oud worden. In de vroege ochtend en aan het eind van de middag gaat...

Insecten

Gele snipvlieg

Een relatief gele snavelvlieg met ongevlekte vleugels en een geel pterostigma. De poten zijn...

Vogels

Goudhaan

De goudhaan is Europa’s kleinste vogel. Van snavel tot staartpunt meet hij slechts 8,5 cm, en ze...

Insecten

Langpootmug

Langpootmuggen zijn insecten met lange fragiele poten. Ze leggen hun eieren in vochtige bodems. De...

Mycologie

Amethistzwam

De amethistzwam of rodekoolzwam komt voor in bossen en lanen op allerlei grondsoorten. Het is...

Vogels

Slobeend

De brede platte snavel is kenmerkend voor deze soort. Mannetjes hebben in prachtkleed een groene...

Natuur

Boomkikker

De boomkikker is een kleine, gladde, grasgroene kikker met donkere streep, die rug en buik scheidt...

Mycologie

Porseleinzwam

De porseleinzwam (Oudemansiella mucida) is een schimmel behorend tot de familie Physalacriaceae...

Vogels

Bosuil

De bosuil is de meestvoorkomende uilensoort in Europa. Hij bewoont allerlei landschappen, variërend...

Vogels

Buidelmees

De buidelmees is in onze contreien een zeldzame gast hij dankt zijn naam aan het soort nest dat hij...

Vogels

Buizerd

De buizerd is verreweg de algemeenste en meest opvallende roofvogel van België, die je vaak in open...

Vogels

Ross’ meeuw

Deze in het hoog arctische deel van Oost-Siberië broedende meeuw is één van de “holy...

Insecten

Dambordvlieg

Dambordvliegen zijn een familie vliegen die leven van dode dieren.  We noemen ze ook nog...

Vogels

Bruine pelikaan

De bruine pelikaan komt voor aan de kusten van de Noord- en Midden-Amerika, het Caraïbische gebied...

Mycologie

Witte bultzwam

De witte bultzwam is een schimmel uit de familie Polyporaceae. Het is een eenjarige zwam die is te...

Vogels

Velduil

Rustende velduil in de Uitkerkse polder.De velduil is een vogel van open terrein en jaagt laag...

Vogels

Sys

De sijs is een geelgroene, kleine en sierlijke neef van de putter. Vooral in de winter zie je de...

Vogels

Torenvalk

De torenvalk is één van de kleinste roofvogels. Ze hebben een spanwijdte van 65 cm tot maximaal 80...

Vogels

Rietgors

De rietgors is vrij onopvallend, maar de mannetjes kunnen in het voorjaar gemakkelijk gezien worden...

Vogels

Torenvalk

De torenvalk pakt uitsluitend prooien van de grond.Het vrouwtje is rosbruin met donkere vlekken...

Mycologie

Grote stinkzwam

Vaak staan ze in los verspreide groepen. Let dus op of je ook in de buurt de duivelseieren vindt...

Vogels

Zwarte mees

De zwarte mees lijkt op de koolmees, maar is een stuk kleiner en veel bleker van kleur. Zwarte...

Vogels

Distelvink

De putter of distelvink komt oorspronkelijk voor langs de zonnige randen van vochtige loofbossen...

Insecten

Bloemvlieg

De bloemvliegen zijn een familie vliegen die behoren tot de tweevleugeligen.  Er bestaan meer dan...

Vogels

Blauwe reiger

Blauwe reigers zijn echte sloot-food specialisten, maar vullen hun menu ook graag aan met mollen...

Insecten

Gele snipvlieg

Een relatief gele snavelvlieg met ongevlekte vleugels en een geel pterostigma. De poten zijn...

Vogels

Appelvink

De appelvink is een fraai gekleurde, forse vink met een krachtige snavel. Met haar dikke, oranje...

Vogels

Sneeuwgors

Sneeuwgorzen broeden in kale, rotsige gebieden in het noorden en komen naar België en Nederland toe...

Vogels

kneu

Kneuen zijn vaak te zien in groepjes, waarbij de vogels erop los kwetteren. Een man kneu in...

Mycologie

Zalmzwam

De zalmzwam (Rhodotus palmatus) is een schimmel behorend tot de familie Physalacriaceae. Hij leeft...

Vogels

Torenvalk bij mist

Torenvalk (vrouw) bleef mooi zitten, gemaakt tijdens lichte mist te Uitkerke. Kleine valk met lange...

Vogels

IJsduiker

De ijsduiker is een grote duiker met een grote, stevige snavel. IJsduikers zijn in België...

Vogels

Patrijs

Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk...

Vogels

Steenuil

De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een...

Vogels

Witte ibis

In de Zwinvlakte is er al enkele dagen een Amerikaanse Witte Ibis te zien.Het gaat om een dier uit...

Mycologie

Porseleinzwam

De hoed is glad en slijmerig waardoor deze glimt als porselein. Het vaak geheel witte paddenstoel...

Natuur

Europese haas

De haas is wijd verspreid in Vlaanderen. Hij is enkel afwezig in verstedelijkte gebieden...

Vogels

Rustende velduil

Het verenkleed van de velduil is overwegend licht geelbruin. De bovenzijde heeft een grof patroon...

Vogels

Ransuil

Deze ransuil op de foto is een jong of anders genaamd een takkeling die naam krijgen de jonge uilen...

Natuur

Slapende eekhoorn

Eekhoorns houden geen winterslaap hij doet het gewoon wat rustiger aan en zoekt de warmte op in...

Vogels

Roodborsttapuit

Roodborsttapuiten vind je op heides, in de duinen, in ruige, open moerasgebieden en in halfopen...

Natuur

Vos

De vos is een prachtig, mysterieus dier. Met zijn dikke pluimstaart en zijn vossenstreken speelt...