Tag - Uitkerkse polder

Vogels

De grutto

De grutto (Limosa limosa) is een weidevogel uit de familie strandlopers en snippen van de...

Vogels

Knobbelzwaan

Knobbelzwanen stammen deels af van om hun dons gekweekte vogels, maar zijn ook inheems. Als deze...

Vogels

Bruine kiekendief

De bruine kiekendief geeft de voorkeur aan moerassen, rietvelden en andere natte gebieden waar hij...

Vogels

Veldleeuwerik

De veldleeuwerik is een iconische vogel in Europa, maar de populaties zijn in veel gebieden sterk...

Vogels

Lepelaar

De lepelaar heeft een karakteristieke lange, platte snavel die aan het uiteinde breder wordt...

Vogels

Grote zilverreiger

De grote zilverreiger jaagt vaak alleen, maar kan ook in kleine groepen gezien worden. Tijdens het...

Vogels

Dodaars

De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en...

Vogels

Distelvink

De putter of distelvink komt oorspronkelijk voor langs de zonnige randen van vochtige loofbossen...

Vogels

Bruine kiekendief

Je zou het misschien niet denken als je zijn naam hoort maar de bruine kiekendief is één van...