Tag - Natuur

Vogels

Vlaamse gaai

De Vlaamse gaai is een prachtige vogel hij staat bekend om zijn kleurrijke verenkleed, met een...

Vogels

Dodaars

De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en...

Vogels

Boomklever

De boomklever is een opvallend gekleurde bosvogel. Hij beweegt zich schokkerig, maar uiterst...

Vogels

Distelvink

De putter of distelvink komt oorspronkelijk voor langs de zonnige randen van vochtige loofbossen...

Insecten

Langpootmug

Langpootmuggen zijn insecten met lange fragiele poten. Ze leggen hun eieren in vochtige bodems. De...

Insecten

Bloemvlieg

De bloemvliegen zijn een familie vliegen die behoren tot de tweevleugeligen.  Er bestaan meer dan...

Insecten

Gele snipvlieg

Een relatief gele snavelvlieg met ongevlekte vleugels en een geel pterostigma. De poten zijn...