Steenuil

De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een bekende verschijning in vooral kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven, vooral als deze voldoende natuurlijke variatie bieden. Dan kan een steenuil op een klein oppervlak alles vinden wat hij nodig heeft. Vanaf paaltjes of andere verhogingen zoekt de steenuil naar voedsel en vliegt daar in golvende vlucht op af.

Het broedseizoen van steenuilen begint meestal in de lente. Ze leggen gewoonlijk 4-6 eieren per legsel, die door zowel het mannetje als het vrouwtje worden uitgebroed. De jongen worden na ongeveer vier weken geboren en blijven nog enkele weken afhankelijk van hun ouders voordat ze zelfstandig worden.

Steenuilen worden geconfronteerd met bedreigingen zoals verlies van leefgebied, intensivering van de landbouw en verstedelijking. In sommige gebieden zijn er echter ook inspanningen om hun populaties te beschermen en te bevorderen, zoals het plaatsen van nestkasten, het behouden van geschikte habitats en het verminderen van verstoring.

Live webcam steenuilen

De roep van de steenuil

Locatie: Ergens in de natuur ๐Ÿ˜‰
๐Ÿ“ธ Nikon D7500 – 500mm