Sneeuwgors

Sneeuwgorzen broeden in kale, rotsige gebieden in het noorden en komen naar België en Nederland toe om te overwinteren. De sneeuwgors is sterk gebonden aan de kust en is een zeldzame bezoeker. Met hun kleine, kegelvormige snavels pikken ze zaad op van allerlei zoutminnende planten, zoals zeekraal, schorrenkruid, zoutmelde en schorrenzoutgras. 

Broedt aan de kusten van Noord-Canada, Groenland, Scandinavië, IJsland en Rusland. Overwintert in Zuid-Canada, de Verenigde Staten, aan de noordelijke kusten van het Verenigd Koninkrijk, West- en Oost-Europa tot en met Oost-Rusland. In Nederland doortrekker en wintergast in klein aantal.

📍 Zeebrugge