Ross’ meeuw

Deze in het hoog arctische deel van Oost-Siberië broedende meeuw is één van de “holy grails” van veel vogelaars. Het is een bijzonder fraaie meeuwensoort, die buiten zijn normale verspreidingsgebied ook nog eens uiterst zeldzaam is. 

Buiten het broedseizoen trekken Ross’ Meeuwen in oostelijke richting weg, tot in de omgeving van Point Barrow in Alaska, waar grote aantallen passeren in oostelijke richting in het najaar en in westelijke richting in het voorjaar. Het is een soort die uitstekend is aangepast aan de extreme omstandigheden die heersen in de broedgebieden.