Noordzee

De zee leeft. Als gevolg van het klimaat, het getij, de zeestromingen en de aanvoer van water door de rivieren is de zee voortdurend aan verandering onderhevig. Het leven in zee heeft zich daaraan aangepast. Het ecosysteem van de Noordzee is zelfs zo complex dat de wetenschappers nog zeer regelmatig tegen grote raadsels oplopen: de visstanden blijken bijvoorbeeld jaar na jaar niet goed te voorspellen.

Foto: The Walking Dead Style ๐Ÿ˜‰

Locatie: Blankenberge