kneu

Kneuen zijn vaak te zien in groepjes, waarbij de vogels erop los kwetteren. Een man kneu in prachtkleed heeft een fraaie karmijnrode borst en ‘baret’. De kneu broedt in lage struiken en struwelen nabij kruidenrijke vegetaties, in allerlei tamelijk open landschappen. Ze broeden vaak half-kolonievormig en zoeken hun voedsel ver buiten de territoria. 

Geluid: Zang gevarieerd, doorspekt met kenmerkende roep. Vaak lang aangehouden. Roep: een kenmerkend “geknutter”.

Uitkerkse polder