Kleine karekiet

De kleine karekiet is een echte moerasbewoner. De markante, krassende, staccato zang is te horen in de meeste rietstroken. De voorkeur van deze onopvallende bruine vogel gaat uit naar rietlanden, die met de stengels in ondiep water staan. In goede broedgebieden.

Het nest: wordt voornamelijk door het vrouwtje gebouwd. Zingt vanaf half april tot eind juli. Broedt van mei tot eind juli/augustus. Ze weeft een diepe komvormig nest tussen rietstengels, waarin doorgaans 4 eieren worden gelegd. Het nest is รฉรฉn van de meest gebruikte door de koekoek om haar ei in te leggen. Broedduur 11-14 dagen. Jongen zitten 9-13 dagen op het nest. Na het uitvliegen worden ze nog een tijdje verzorgd door de ouders.

Locatie: Uitkerkse polder

Geluid van de kleine karekiet