Grijze zandbij

De grijze zandbij is gemakkelijk herkenbare solitaire bij die algemeen in Vlaanderen voorkomt. Ze maakt haar nest in de grond en komt vaak voor in zanderige gebieden.
De soort vliegt van begin maart tot eind mei. Ga in die periode dus op speurtocht in zanderige omgevingen, bossen of heide. De kegelvormige zandhoopjes nabij de ingang van hun nest verraden hun aanwezigheid.  

In maart zijn de eerste mannetjesbijen waar te nemen. Ze worden een paar dagen voor de vrouwtjes actief. Op zoek naar vrouwtjes vliegen ze laag over de grond. Als een vrouwtje verschijnt, vliegen ze ernaartoe en proberen soms meerdere mannetjes tegelijk ermee te paren. De enige functie van de mannetjes is paren. Nadien sterven ze dan ook.

De vrouwtjes graven dan een nest met aan het eind 6 tot 10 broedcellen. Na het uitgraven van een broedcel gaat ze op zoek naar wilgenstuifmeel en nectar. Iedere keer dat ze het nest verlaat, sluit ze het af met zand. Het stuifmeel brengt ze mee als dikke gele bollen aan haar achterpoten en het nectar in de krop. In het nest kneedt ze van het stuifmeel en nectar een bolletje. Daarop legt ze een eitje. Zodra de broedcellen gevuld zijn, stopt ze met werken en sterft ook zij. De volwassen dieren leven dus minder dan een jaar.

Uit de eitjes komen larven. Deze spinnen zich tijdens de zomer in en vormen een cocon. Daarin ontwikkelt ze zich tot een volwassen bij en overwintert in haar cocon tot het volgende voorjaar. Dan graaft ze zich naar boven en begint een nieuwe cyclus.

Locatie: Zedelgem