Europese haas

De haas is wijd verspreid in Vlaanderen. Hij is enkel afwezig in verstedelijkte gebieden, voornamelijk rond Brussel en Antwerpen. De andere gebieden waar hij afwezig is, zijn waarschijnlijk te klein of niet onderzocht. Algemeen wordt aanvaard dat het aantal hazen in Vlaanderen evenals in de rest van Europa afneemt, ten gevolge van een lager aanbod van voedsel en dekking en een hogere kans op predatie in de moderne landbouwgebieden.

Haasachtigen hebben, als echte planteneters, grote platte plooikiezen. Verder hebben ze relatief grote achterpoten, lange oren, grote ogen en terugtrekbare huidflapjes voor de neusgaten. Ze gebruiken nooit hun voorpoten om er voedsel mee vast te houden en aan de voorvoeten hebben ze vijf, aan de achterpoten vier tenen.

Een volwassen haas (Lepus europaeus) is ten opzichte van een konijn forser, heeft grotere poten en langere oren met een zwarte punt, ‘lepels’. De kleur van de vacht is grijs- of geelbruin, de buik is wit en de wangen zijn bleekgeel.