Vogels

Goudhaan

De goudhaan is Europa’s kleinste vogel. Van snavel tot staartpunt meet hij slechts 8,5 cm, en ze wegen vaak niet meer...

Vogels

Slobeend

De brede platte snavel is kenmerkend voor deze soort. Mannetjes hebben in prachtkleed een groene kop, witte borst en...

Mycologie

De Kamfergordijnzwam

Ardennen, België 2023. De Kamfergordijnzwam werd als uitgestorven gewaand tot de paddenstoel werd herontdekt in 2010...

Vogels

Torenvalk

De torenvalk pakt uitsluitend prooien van de grond.Het vrouwtje is rosbruin met donkere vlekken, het mannetje is iets...

Vogels

Steenuil

De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een bekende verschijning in...

Landschappen

Wijnendale bos

In hartje West-Vlaanderen in Torhout vind je dit 285 hectare grote bosgebied Wijnendalebos. Ongeveer 185 hectare is in...

Natuur

Europese haas

De haas is wijd verspreid in Vlaanderen. Hij is enkel afwezig in verstedelijkte gebieden, voornamelijk rond Brussel en...

Vogels

Bosuil

De bosuil is de meestvoorkomende uilensoort in Europa. Hij bewoont allerlei landschappen, variërend van loof- en...

Vogels

Roodborsttapuit

Roodborsttapuiten vind je op heides, in de duinen, in ruige, open moerasgebieden en in halfopen boerenland. Het zijn...

Mycologie

Porseleinzwam

De porseleinzwam (Oudemansiella mucida) is een schimmel behorend tot de familie Physalacriaceae. Hij is een witte tot...

Vogels

Ross’ meeuw

Deze in het hoog arctische deel van Oost-Siberië broedende meeuw is één van de “holy grails” van veel...

Insecten

Dambordvlieg

Dambordvliegen zijn een familie vliegen die leven van dode dieren.  We noemen ze ook nog vleesvliegen omdat ze hun...

Vogels

Rustende velduil

Het verenkleed van de velduil is overwegend licht geelbruin. De bovenzijde heeft een grof patroon van donkerbruine...

Vogels

Sijs

De sijs is een geelgroene, kleine en sierlijke neef van de putter. Vooral in de winter zie je de vogel soms in grote...

Mycologie

Kastanjeboleet

De kastanjeboleet (Imleria badia) is een eetbare paddenstoel. Hij is een algemeen voorkomende soort...

Insecten

Gele snipvlieg

Een relatief gele snavelvlieg met ongevlekte vleugels en een geel pterostigma. De poten zijn overwegend geel. De soort...

Vogels

Bruine pelikaan

De bruine pelikaan komt voor aan de kusten van de Noord- en Midden-Amerika, het Caraïbische gebied en het noorden van...

Vogels

Zwarte mees

De zwarte mees lijkt op de koolmees, maar is een stuk kleiner en veel bleker van kleur. Zwarte mezen hebben een klein...

Vogels

Zwartkop

De zwartkop laat zich niet altijd makkelijk zien, maar zijn zang is in het voorjaar des te beter te horen. Hij is te...

Mycologie

Grote stinkzwam

Vaak staan ze in los verspreide groepen. Let dus op of je ook in de buurt de duivelseieren vindt. Duivelseieren zijn...

Vogels

Kleine karekiet

De kleine karekiet is een echte moerasbewoner. De markante, krassende, staccato zang is te horen in de meeste...

Insecten

Grijze zandbij

De grijze zandbij is gemakkelijk herkenbare solitaire bij die algemeen in Vlaanderen voorkomt. Ze maakt haar nest in de...

Vogels

Steenloper

De steenloper komt voor in het noorden van het hele noordelijk halfrond. Hij foerageert op kenmerkende wijze, waarbij...

Vogels

Sneeuwgors

Sneeuwgorzen broeden in kale, rotsige gebieden in het noorden en komen naar België en Nederland toe om te overwinteren...

Vogels

Blauwe reiger

Blauwe reigers zijn echte sloot-food specialisten, maar vullen hun menu ook graag aan met mollen, muizen en grote...

Natuur

Vos

De vos is een prachtig, mysterieus dier. Met zijn dikke pluimstaart en zijn vossenstreken speelt hij de hoofdrol in...

Vogels

Kuifmees

Kuifmezen zijn nogal territoriale vogels die het gehele jaar in hun broedgebied verblijven. Alleen jonge vogels vormen...

Insecten

Roodbaardroofvlieg

Zoals de naam aangeeft zijn de volwassen vliegen echte jagers. De prooien bestaan vaak uit andere vliegen...

Vogels

Rietgors

De rietgors is vrij onopvallend, maar de mannetjes kunnen in het voorjaar gemakkelijk gezien worden in de toppen van...

Vogels

Appelvink

De appelvink is een fraai gekleurde, forse vink met een krachtige snavel. Met haar dikke, oranje kop en grijze...

Natuur

Boomkikker

De boomkikker is een kleine, gladde, grasgroene kikker met donkere streep, die rug en buik scheidt. Hij heeft een...

Vogels

Distelvink

De putter of distelvink komt oorspronkelijk voor langs de zonnige randen van vochtige loofbossen. Nog niet zo lang...

Vogels

Patrijs

Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk waren het...

Mycologie

Amethistzwam

De amethistzwam of rodekoolzwam komt voor in bossen en lanen op allerlei grondsoorten. Het is...

Insecten

Langpootmug

Langpootmuggen zijn insecten met lange fragiele poten. Ze leggen hun eieren in vochtige bodems. De larven worden...

Natuur

Slapende eekhoorn

Eekhoorns houden geen winterslaap hij doet het gewoon wat rustiger aan en zoekt de warmte op in zijn winternest liefst...

Vogels

Torenvalk

De torenvalk is één van de kleinste roofvogels. Ze hebben een spanwijdte van 65 cm tot maximaal 80 cm. Vrouwtjes zijn...

Mycologie

Zalmzwam

De zalmzwam (Rhodotus palmatus) is een schimmel behorend tot de familie Physalacriaceae. Hij leeft saprotroof en...

Mycologie

Geschubde inktzwam

De geschubde inktzwam (Coprinus comatus) is een van de meest voorkomende van de honderd soorten inktzwammen van het...

Vogels

kneu

Kneuen zijn vaak te zien in groepjes, waarbij de vogels erop los kwetteren. Een man kneu in prachtkleed heeft een...

Vogels

Bruine kiekendief

Je zou het misschien niet denken als je zijn naam hoort maar de bruine kiekendief is één van de grootste roofvogels die...

Insecten

Ratelaar

De ratelaar is een insect uit de familie van de veldsprinkhanen (Acrididae). De naam...

Insecten

Gele snipvlieg

Een relatief gele snavelvlieg met ongevlekte vleugels en een geel pterostigma. De poten zijn overwegend geel. De soort...

Landschappen

Noordzee

De zee leeft. Als gevolg van het klimaat, het getij, de zeestromingen en de aanvoer van water door de rivieren is de...

Vogels

Koekoek

Het geluid van de koekoek is van ver te horen ze leggen hun eieren in de nesten van zogeheten waardvogels per...

Vogels

Boomklever

De boomklever is een opvallend gekleurde bosvogel. Hij beweegt zich schokkerig, maar uiterst behendig over de stam van...

Vogels

Buizerd

De buizerd is verreweg de algemeenste en meest opvallende roofvogel van België, die je vaak in open land ziet, zittend...

Vogels

Buidelmees

De buidelmees is in onze contreien een zeldzame gast hij dankt zijn naam aan het soort nest dat hij bouwt. Het nest...

Vogels

Sperwer

Met zijn korte, brede vleugels en zijn lange poten is de sperwer goed toegerust om vogels te vangen in bossen en tuinen...

Vogels

Griel

De griel is zeer goed gecamoufleerd en valt in een open zanderige omgeving bijna niet op. Bij onraad drukt hij zich...

Vogels

Dodaars

De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en onderwatervegetatie. Deze...

Vogels

Koereiger vangt veldmuis

De van oorsprong uit Afrika afkomstige koereiger is één van de zeldzamere reigersoorten in ons land. Koereigers zijn...

Natuur

Eekhoorn

In de herfst en de winter eten eekhoorns vooral zaden van bomen: hazelnoten, beukennootjes, okkernoten, tamme...

Natuur

Eekhoorn

Een eekhoorn kan tot 7 jaar oud worden. In de vroege ochtend en aan het eind van de middag gaat de eekhoorn meestal op...

Insecten

Weideschaduwwants

De wants wordt ongeveer 3 tot 6 millimeter lang en de kleur varieert sterk; zowel groene, bruine als rode exemplaren...

Mycologie

Dennenvoetzwam

Deze schimmel leeft als necrotrofe parasiet aan de voet of op de wortels van levende naaldbomen of stronken van...

Insecten

Europese hoornaar

Deze Europese hoornaars hadden hun nest gemaakt in een spleet van een boom.Na de vondst van een Aziatische hoornaar in...

Mycologie

Rossige melkzwam

De rossige melkzwam is een niet eetbare paddenstoel uit de russulafamilie. De paddenstoel wordt voornamelijk...

Mycologie

Hazenpootje

Het hazenpootje  (Coprinopsis lagopus) is wijd verspreid en algemeen in België en is een inktzwammensoort. Het...

Mycologie

Heksenboleet

De hoed heeft een doorsnede van 7–11 cm en is gewelfd. Bij droogte wordt het oppervlak van de hoed iets viltig. De...

Vogels

IJsduiker

De ijsduiker is een grote duiker met een grote, stevige snavel. IJsduikers zijn in België voornamelijk in de winter te...

Vogels

Velduil

Rustende velduil in de Uitkerkse polder.De velduil is een vogel van open terrein en jaagt laag boven de grond, met een...

Mycologie

Breedplaatstreephoed

De paddenstoel groeit op houtresten, begraven loofhout en bosstrooisel en komt voor vanaf de zomer tot en met herfst...

Insecten

Bessenschildwants

In Nederland en België is het een algemene soort, en vooral te vinden op kruidachtige planten als sleedoorn en leden...

Vogels

Kwak

Gedrongen middelgrote reiger met onmiskenbaar kleed, adult met grijze borst en vleugels, zwarte kruin, nek, rug en...

Vogels

Torenvalk bij mist

Torenvalk (vrouw) bleef mooi zitten, gemaakt tijdens lichte mist te Uitkerke. Kleine valk met lange staart. Kenmerkende...

Mycologie

Grote sponszwam

De paddenstoelen zijn 10 tot 40 cm breed, 10 tot 15 cm hoog en 2 tot 5  kg zwaar. Ze hebben een...

Mycologie

Witte bultzwam

De witte bultzwam is een schimmel uit de familie Polyporaceae. Het is een eenjarige zwam die is te vinden op stammen en...

Mycologie

Porseleinzwam

De hoed is glad en slijmerig waardoor deze glimt als porselein. Het vaak geheel witte paddenstoel is een opvallende...

Vogels

Purperreiger

De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets kleiner maar vooral slanker dan...

Vogels

Ransuil

Deze ransuil op de foto is een jong of anders genaamd een takkeling die naam krijgen de jonge uilen omdat ze nog niet...

Vogels

Visdiefje

Visdieven zijn koloniegewijs broedende vogels van de kust en visrijke wateren in het binnenland. De visdief is een...

Natuur

Eekhoorn met ontbijt

De eekhoorn of rode eekhoorn, het is een echte boombewoner die als een acrobaat door de bomen rent en springt. Met zijn...

Insecten

Bloemvlieg

De bloemvliegen zijn een familie vliegen die behoren tot de tweevleugeligen.  Er bestaan meer dan 1000 soorten...

Vogels

Witte ibis

In de Zwinvlakte is er al enkele dagen een Amerikaanse Witte Ibis te zien.Het gaat om een dier uit gevangenschap. Witte...

Vogels

Grauwe gans

Het is nauwelijks voorstelbaar dat de grauwe gans nog geen veertig jaar geleden een zeer zeldzame broedvogel was, die...

Mycologie

Kamfergordijnzwam

De kamfergordijnzwam is zeldzaam en zelfs in Nederland zeer zeldzaam in België kan je deze vinden in de Ardennen en kan...

Natuur

Gewone schaalhoren

Een schaalhoren lijkt wat op een piramide of een uitgeklapt parapluutje dat vastzit op een harde ondergrond. Vaak zijn...

Mycologie

Goudvliesbundelzwam

De goudvliesbundelzwam (Pholiota adiposa), ook wel slijmsteelbundelzwam, is een schimmel die behoort tot de...

Mycologie

Berkenzwam

De berkenzwam, ook bekend als Fomes fomentarius, is een paddenstoel die groeit op berkenbomen en soms op andere...